• WETENSWAARDIGHEDEN

    van Park Kethel

Park Kethel

Park Kethel valt onder het beheer van gemeente Schiedam.
De gemeente Schiedam is trots op Park Kethel. De sfeer in en rondom het park is uniek in Schiedam. Park Kethel maakt deel uit van een veenweidegebied. Dat gebied dankt zijn ontstaan aan de combinatie van de grondsoort en een door de eeuwen heen ontwikkeld watersysteem. De structuur van dit systeem is al op Middeleeuwse kaarten herkenbaar.

Al eeuwen houden Schiedammers en bewoners van de omliggende polders met bemaling het land droog. Het water van de Kethel stroomt via de sloten naar de Poldervaart en van de Poldervaart naar de Maas. Dit poldersysteem van sloten en vaarten is in de loop van de eeuwen niet veranderd. Ze zijn de "monumenten" van ons poldersysteem. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit een dunne kleilaag op veen. Deze bovenste venige kleilaag is veertig centimeter tot een meter dik. De waterstand is hoog ten opzichte van het maaiveld.
De laatste zeventig jaar is het gebied enorm veranderd als gevolg van de woningbouw. Ook de waterstructuren zijn aangepast. Bij de aanleg van woonwijken zijn sloten verschoven en sloten en singels opnieuw vormgegeven, naar de gangbare ontwerpgedachtes van die tijd. Ze zijn dus nieuwer dan de Poldervaart en de sloten in de polder.

Informatie
Er is voor de wetenswaardigheden van Park Kethel gebruik gemaakt van de informatie uit het informatieboekje Park Kethel uit 1988. Dit boekje is opgesteld door de gemeente Schiedam, dienst gemeentewerken, hoofdafdeling plantsoenen.

De kleine wetenswaardigheden van Park Kethel

Naast al deze grote algemene zaken rond Park Kethel zijn er ook kleine interessante zaken te melden over en in het park. Denk aan de flora en fauna. Naast de bekende vogels, zoals Spreeuwen, Mussen, Eksters, etc.. treffen we ook Bonte Spechten, Vlaamse Gaaien en een broedende Ransuil. Ook in de verwilderde Poldertuin komen de algemene polder planten voor, maar ook een aantal bijzondere planten soorten.