• Over Ons

    De Stichting Vrienden van Park Kethel

De Stichting Vrienden van Park Kethel

Een groep wijkbewoners hebben n.a.v. het Beheerplan Landschapspark Kethel van Februari 2022, opgesteld door de Gemeente Schiedam, overleg gehad over de inhoud en aanpak en vastgesteld dat er verbeteringen noodzakelijk zijn. De Gemeente heeft de groep wijkbewoners uitgedaagd verbeteringsvoorstellen aan te dragen. De uitgedaagde wijkbewoners hebben zich initieel verenigd als Vrienden van Park Kethel. Om meer statuur en rechtmatigheid te verkrijgen, hebben de vrienden zich notarieel laten vast leggen in de Stichting Vrienden van Park Kethel.

De enthousiaste vrienden hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een de uitwerking tot verbetering van het concept van het gemeentelijk beheerplan. De uitvoeringsagenda met voorstellen tot verbetering, inclusief aanbiedingsbrief zijn op 27 Maart 2023 voor evaluatie aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schiedam.

Link naar de Begeleide brief bij Uitvoeringsagenda
Link naar de Uitvoeringsagenda.
Link naar het antwoord van de Gemeente Schiedam

Naast deze activiteiten op bestuurlijk niveau organiseert de stichting ook fysieke activiteiten tot verbetering van de kwaliteit en beleefbaarheid van Park Kethel.

Met de subsidie uit de wijkbudgetten en dankzij de medewerking van IRADO/De Groene Raat konden de Vrienden alvast beginnen met het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor een Poldertuin.
Elke 2de zaterdag van de maand gaat de vrienden groep aan de slag in het park. Op dit moment ligt de focus vooral op de ontwikkeling van deze Poldertuin in het park.
De Poldertuin is een stukje Veen-weide gebied. De Vrienden beheren het als tuin met daarin een verscheidenheid aan bomen, planten en bloemen. Er groeien ook eetbare gewassen die van nature voorkomen in dit specifieke polder gebied. Regelmatig wordt er gesnoeid en opgeruimd om wildgroei te voorkomen. Door de flora diversiteit worden ook amfibieën en insecten aangetrokken door het gebied. De Poldertuin is een natuurlijke groei- en bloeizone voor polder-gewassen en een aanvulling een wandelingen door Park Kethel.

Er is ook een bijdrage uit het stedelijk wijkbudget toegekend door het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. voor informatiebordjes met betrekking tot de diverse bijzonderheden objecten in en van Park Kethel.

Deze website en een facebookpagina zijn andere activiteiten in gang gezet door de Stichting. Dit allemaal om het draagvlak voor de activiteiten van de Vrienden van Park Kethel te versterken.

De Stichting

Officiële stichtingsgegevens:
Stichting Vrienden van Park Kethel

RSIN 865633307

Bestuurders
• Dhr. Jan Willem van der Marel, voorzitter
• Dhr. Hans Walter Verlinde, secretaris
• Dhr. Joseph Michael Pius Maria van Setten, penningmeester
• Mw. Riekje Sinnecker, bestuurslid
• Dhr. Chris Osephius, bestuurslid

Gegevens
Stichtingsstatuten
KVK uittreksel Nr 91370582
Jaarverslag 2023

Activiteiten
Het behoud en versterken van de landschappelijke kwaliteit en vitaliteit van het Schiedamse Park Kethel en het fungeren als eenklankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers. Tot het Park Kethel behoren ook de groenstroken die verbinden met Midden-Delfland, de Poldervaart en het Beatrixpark.

Stichting ANBI

Naam: Stichting Vrienden van Park Kethel
Het fiscaalnummer is in aanvraag
Contactgegevens: Stichting Vrienden van Park Kethel, De Akkers 33, 3124AC Schiedam
E-mail: info@parkkethel.nl
IBAN: NL51 INGB 0006925290 t.n.v. Stichting G1000 Schiedam

Gegevens
• ANBI beschikking ( volgt zodra beschikbaar )
• Publicatieplicht ANBI 2023 ( volgt zodra beschikbaar )

Download organisatie gegevens.
Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat Reader nodig. U kunt deze veilig downloaden en installeren.

De Vrienden

Verzekering voor de Vrienden/Vrijwilligers
van de Stichting Vrienden van Park Kethel

De Stichting Vrienden van Park Kethel vinden het belangrijk dat de vrienden/vrijwilligers tijdens de werkzaamheden verzekerd zijn tegen schade en letsel. De Stichting Vrienden van Park Kethel is daarom via de gemeente verzekerd. De Gemeente Schiedam heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten die geldt voor iedereen die in Schiedam vrijwilligerswerk doet.

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor een ander zonder tegenprestatie te verlangen. Daarom is het belangrijk dat juist deze groep mensen goed verzekerd is. De gemeente Schiedam hebben daarom de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. Daarmee zijn in 1 keer alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente verzekerd tegen de meest voorkomende schades en letsels.

Lees in de brochure meer over wat er onder het begrip vrijwilliger valt.

Als je schade of letsel hebt opgelopen tijdens de werkzaamheden voor de Vrienden van Park Kethel meld je dit bij het bestuur van de stichting. Er zal gezamenlijk een schadeformulier moeten worden ingevuld. Dit zal ingediend worden bij de gemeente, die vervolgend de schade meld bij Centraal beheer om in behandeling te worden genomen.