• Stichting
    VRIENDEN VAN

    PARK KETHEL

Stichting Vrienden van Park Kethel

Park Kethel is een bijzonder stukje Midden Delfland voelbaar tot aan Kethel dorp. Het park vormt de entree/poort naar het buitengebied Midden Delfland en andersom de toegang tot de stad. Uniek is dat in Park Kethel alle eigenschappen van een polder zichtbaar zijn. Hiermee is Park Kethel de Groene Parel van Schiedam-Noord.
Park Kethel verbindt met zijn groene linten naar het Midden Delflandgebied, de Poldervaart, het Beatrix Park en dorp Kethel de buitengebieden van Schiedam. Andersom wordt het stedelijk gebied door deze groene passages en de parken verbonden met het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Vlakbij Park Kethel ligt De Poldervaart, omstreeks 1280 gegraven en van belang voor de afwatering van het omliggende land. De voormalige dorpen Kethel en Kerkbuurt zijn inmiddels opgeslokt door de stad, maar gelukkig is het landelijke karakter nog grotendeels bewaard gebleven. De oude kern van Kethel bevindt zich rondom de Dorpskerk uit de 13e eeuw en heeft de status van beschermd dorpsgezicht.

Park Kethel is eigenlijk Midden-Delfland in het klein; een authentiek polderlandschap omringd door stedelijk gebied. Om die reden zou Park Kethel onderdeel moeten zijn van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland net als het A4 Polder-dak en het gebied Joppelaan/Kerkweg.

Gestart in 2019 heeft de gemeente in 2022 een concept beheerplan voor Park Kethel uitgewerkt. Dit concept is besproken met betrokken bewoners. Het beheerplan geeft een aantal ontwikkelingen aan die op korte termijn de beleving van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied kunnen vergroten.

Naar aanleiding van enkele bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente nam een groep van betrokken bewoners op 5 september 2022 het initiatief om te komen tot “De Vrienden van Park Kethel”. De Vrienden van Park Kethel hebben op basis van het concept beheerplan, op verzoek van de gemeente, een plan van aanpak en een uitvoeringsagenda opgesteld, inclusief kostenplaatje voor ontwikkelingen. Geholpen door externe deskundigen proberen we de kwaliteit, de beleving en het toekomstbeeld van Park Kethel te versterken.
Helaas is er nog onvoldoende bestuurlijk commitment om de kwaliteiten van Park Kethel goed tot zijn recht te laten komen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er:

  • onvoldoende budget is om het beheer in het gebied op een kwalitatief niveau te laten plaatsvinden en voor nieuwe impulsen voor het behoud en het versterken van dit laatste polderlandschap in de Schiedamse stedelijke omgeving geen middelen beschikbaar zijn

  • hoegenaamd geen ambtelijke inzet beschikbaar is om met betrokken bewoners te werken aan het door de bewoners opgestelde uitwerkingsplan met uitwerkingsagenda voor Park Kethel.

  • (nog) geen ambtelijke en bestuurlijke inzet wordt geleverd om Park Kethel onderdeel te laten worden van het Bijzonder Provinciale Landschap van Midden-Delfland terwijl alle ingrediënten hiervoor aanwezig zijn om het gebied deze “monumentale” status te geven.

Als Vrienden van Park Kethel steken we ook zelf daadwerkelijk de handen uit de mouwen om de kwaliteit en beleving te verbeteren door het realiseren van een poldertuin aan het Jaap De Raatpad.

Heb je geen groene vingers maar wel een groen hart? Werk dan mee aan het organiseren van bijeenkomsten, het schrijven van stukjes, het aanleveren van recepten voor gerechten die bereid kunnen worden met planten die in de poldertuin groeien. Met elkaar zorgen we dan voor een stevig draagvlak voor het behouden en versterken van de kwaliteiten van Park Kethel.

Er moet nog veel werk verzet voordat de Poldertuin gerealiseerd is en extra hulp ( nieuwe Vrienden ) zijn van harte welkom.

Volg ons op facebook.

AUTHENTIEKE POLDERNATUUR, MIDDEN IN DE STAD

De plattegrond van park kethel

Vrijwilligers gezocht

Vind je het leuk om mee te helpen bij het onderhoud van Park Kethel en/of de Poldertuin, meld je dan nu aan als vrijwilliger.

Ga hiervoor naar de contact pagina en laat je gegevens achter. Wij nemen daarna graag contact met je op.