• Randen van Park Kethel

Randen van Park Kethel

De randen van de omliggende woonwijken zijn van grote invloed op de sfeer. De woningen in de omliggende wijken, zijn ontworpen met de toegang aan de binnenkant van de wijk. De buitenkant van de wijk bestaat dus uit achtertuinen en achterkanten van woningen. Vanuit de achterkant van de woningen en uit de achtertuinen hebben bewoners zicht op het park.
Om te voorkomen dat parkbezoekers tegen achterkanten van woningen en misschien ook schutting aan zouden kijken, is er als het ware een groene park-randzone om het park ontworpen. Je zou kunnen zeggen: “een perfect passende lijst om het open veenweidegebied”. De groene park-randzones zijn zorgvuldig ontworpen, dichte randen die de blik van de bezoeker op het weidelandschap richten. De andere kant op, bieden ze tevens een zorgvuldig gestileerd uitzicht op de achterkanten van de wijken. Woningen en hun achtertuinen zijn subtiel aan het zicht onttrokken, terwijl de toegangen tot de wijken, door middel van boomgroepen, juist van verre zichtbaar zijn gemaakt.