EXPO Zilver Goud

16 apr. 2024

Senioren ondersteunen de stad, clubs en organisaties! Wat zou we zijn zonder het vrijwilligerswerk van de talloze senioren? Hoeveel organisaties wankelen of vallen om zonder oudere vrijwilligers?
Daar gaat EXPO Zilver goud over. In deze tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam, wordt een kleine dwarsdoorsnede getoond van werkzaamheden die door 65- plussers worden gedaan. In een tiental interviews vertellen mensen hun verhaal in woord en beeld over hun vrijwilligerswerk.

Eén van die vrijwilligers is Marianne Timmer. Marianne is Vriend van Park Kethel.
In het interview zegt Marianne: “Het leven is een toneelspel waarin ik verschillende rollen heb.. Ik interesseer mij voor healing en yoga. Verder studeer ik Engels en Portugees, lees ik, fiets en wandel veel.
Ik help iedere tweede zaterdag van de maand bij de Stichting Vrienden van Park Kethel. Daar komen vrijwilligers werken aan het natuuronderhoud. Het Natuur-milieu-en educatiecentrum (NME) in Schiedam is het thuishonk. Het zijn voornamelijk ouderen maar ook wat jongere mensen uit de omgeving die meehelpen met hand- en spandiensten. Zelfs mensen die een inburgeringscursus volgen. Dat geeft leuke gesprekken. We starten met een werkoverleg en koffie en gaan daarna in groepjes aan de slag.
De bodem van het park is veengrond. Met onze werkzaamheden proberen we de oorspronkelijke vegetatie terug te krijgen. De natuur zal zichzelf herstellen als de woekerende planten verwijderd worden, zoals het o.a. het Wilgenroosje. Deze planten worden met wortel en tak verwijderd. Al doende stuitten we op een oude waterput in het park. Het is een betonnen bak en goed bruikbaar voor het opvangen van regenwater voor de bewatering van het gebied in de zomer. Er bleek ook nog een paddenpoel te zijn. Deze was aan het oog onttrokken door wildgroei.
Ik ben ook lid van de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging. Ik ga regelmatig mee op excursies om planten en bomen te inventariseren in parken of in de duinen. En ik assisteer bij het tellen van vlinders.

Ouderen kunnen, volgens mij, een vraagbaak zijn voor jongeren, en wij kunnen onze levenservaring inzetten. Want ouderen hebben een belangrijke functie in de vele netwerken die er zijn”.

Met deze tentoonstelling wil initiatiefnemer Erica Daams, een positieve beeldvorming rond ouderen creëren. Samen met de gemeente, de bibliotheek, en leden van de ANBO PCOB heeft zij dit project weten te realiseren.

Niet afgeschreven, niet achter de geraniums, niet opzijgeschoven, maar actief zolang de gezondheid het toelaat. Er moet meer oog komen voor de maatschappelijke bijdragen van talloze ouderen. Te vaak ligt de focus op de zorg door lichamelijke beperkingen. Maar de mensen in deze expositie laten zien wat er allemaal nog kan nadat je de pensioengerechtigde leeftijd bent gepasseerd.

EXPO: Zilver Goud
Locatie: Centrale Bibliotheek Rotterdam
Adres: Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam
Datum: Donderdag 28 maart 2024 / Maandag 06 mei 2024
Tijdvak: Als de bibliotheek geopend is