• Bosmannetje /

    Windmolen

Bosmannetje / Windmolen

In Park Kethel staat een ‘Bosmannetje’; een  kleine windmolen die werd gebruikt voor de polderbemaling. Polderbemaling was en is nog steeds belangrijk voor de waterhuishouding om de polder droog en bewoonbaar te houden. Door een slimme vlotter constructie worden wieken in of uit de wind gedraaid.

Eeuwenlang waren windmolens het belangrijkste instrument voor droge voeten in Nederland. De beperkte capaciteit en de afhankelijkheid van de wind zijn een handicap voor een efficiënte waterhuishouding. De windmolens konden door de jaren heen steeds meer capaciteit verpompen maar de wind bleef een onzekere factor. Stoom-  en dieselgemalen hebben de taken van de bosmannetjes overgenomen.  Zo af en toe worden nog windmolenbemalingen gerealiseerd. Het bosmannetje in Park Kethel is echter al een tijdje met pensioen.

Dwalen door het groene Park Kethel
Volgt u de wandeling “Dwalen door het groene Park Kethel” dan volgt u na het informatiebordje van de Windmolen het pad dat linksaf gaat en verder achter het NME en Boerderij Lansbergen langs. Aan het eind van het pad gaat u rechts. Na ca 100m is er aan de linkerkant een tussendoor-pad in de richting van de woonwijk de Akkers. Aan dit doorsteekpad vind u aan uw rechterhand het derde informatiebordje: De Poldertuin.

Volg de wandelroute via Google Maps

Extra Info

Bastiaan Bosman
De kleine poldermolen is in 1929 door Bastiaan Bosman uit Piershil ontwikkeld en heeft zijn naam, het Bosmannetje, aan de bedenker te danken. Het Bosmannetje is populair geworden en overal in de wereld toegepast. Het Bosmannetje werkt met een centrifugaalpomp die door de wieken van de molen wordt aangedreven en maalt/pompt zo het water uit de sloot. De molen draait zich automatisch op of uit de wind door middel van een vlotter en twee vanen. Aan de werking ervan komt geen mens te pas. Er drijft een vlotter op het water, die via een stang de stand van beide vanen instelt. Van de hoofdvaan, die recht achter de wieken zit en van de hulp- of bijvaan, die opzij staat. Als het water hoog in de sloot staat, staat de hoofdvaan verticaal en de hulpvaan ligt plat. Daarmee draait de molen vanzelf in de wind. Zakt het water, dan verstelt de vlotter de vanen, totdat in de laagste stand de hoofdvaan plat ligt en de hulpvaan verticaal staat. Daarmee draait de molen uit de wind. Het Bosmannetje/Windmolen wordt gebruikt voor het bemalen van polders, agrarische gebieden, irrigatie van natuurgebieden, waterniveaubeheersing in visvijvers en andere toepassingen. De molen heeft een lange levensduur en is duurzaam en milieuvriendelijk. Ze worden nog steeds in Piershil gemaakt.