• De Boerderijen
    van
    Kethel en Spaland

In de vorige eeuwen bedekte Kethel een groter grondoppervlak dan de gemeente Schiedam. De Gebieden rondom het dorp Kethel bestonden geheel uit grazige weides met talloze boeren bedrijven. Kethel werd per 1 augustus 1941 geannexeerd en het grootste deel werd bij Schiedam gevoegd en het gedeelte bij de Schie werd grondgebied van Rotterdam. Na de 2e wereldoorlog herstelde langzamerhand de economie met als gevolg plannen voor stadsuitbreiding, in de richting van het landelijke Kethel.
Door de expansiedrift van Schiedam werden meerdere boerderijen uit de omgeving op gekochte en onteigend.

Boerderij van Lindt

De boerderij aan de Harreweg 8 werd sinds de eerste steenlegging op 27 april 1891 gebouwd en bewoond door fam. van Lindt. En toen bleek dat er in 1962 geen opvolging meer was, werd besloten deze boerderij aan te kopen door de gemeente. De pacht werd ten slotte gegund aan boer Lansbergen. Vanaf 1978 Is de pacht van het boerenbedrijf gestopt omdat de gemeente het plan wilde realiseren van een educatieve omgeving en ontstond het NME, welke gebruik ging maken van erf, stallen, hooiberg en landerijen. Sinds die tijd werd alleen het woonhuis nog verhuurd aan Lansbergen. Toen in 1999 dit woonhuis leeg kwam is het verkocht aan particulieren die het huis met behoud van vele oorspronkelijke details met respect voor het verleden hebben gerestaureerd.

Boerderij Groenoord

De boerderij met de naam “Groenoord” op de gevel moest door de expansie van Schiedam gesloopt worden. Boer Lansbergen werd de pacht van Boerderij van Lindt gegund. De oorspronkelijke ligging van Boerderij Groenoord was op de plaats waar de “Martinus kerk” gestaan heeft. Deze kerk is inmiddels alweer gesloopt en nu staat er het gebouw van “Dierenkliniek Schiedam-Noord”. De huidige woonwijk “Groenoord” heeft zijn naam aan deze boerderij te danken.

Boerderij Landvreugd

Tekst is nog onder constructie